เกี่ยวกับเรา

1.ข้อมูลร้าน
ร้านปากคลองตลาด.com
30 ถนนจักรเพชร( ปากคลองตลาด) แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

*รถไฟใต้ดิน สถานีสนามไชย ขึ้นประตู 4 หรือ 5 แล้วเดินมาที่ร้าน 50เมตร
แผนที่บน Google Map


2.ข้อมูลบริษัท
บริษัท โคลส ทู ฟลาวเวอร์ จำกัด
เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ถนนพระรามที่ 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

2.ข้อมูลการติดต่อ
โทร 081-12345-26
ไลน์ ไอดี @FlowerMarket
อีเมล์ : Close2Flower@hotmail.com