:: กุหลาบ(Roses) ::

ชื่อสินค้า : 
RO803 กุหลาบอังกฤษ Garden Rose สีชมพูหวาน

ราคา : 

5,500.00 บาท / กำละ 10ดอก
ขอยืนยันราคานี้แค่ 3วันล่วงหน้าเท่านั้น หากต้องการใช้ดอกไม้นานกว่านั้น รบกวนเช็คราคาใกล้ๆใช้งานนะครับ

รายละเอียด : 

กุหลาบอังกฤษ เปนกุหลาบที่ผสมพันธุกันระหวางกุหลาบสมัยเกา (OLD GARDEN ROSE) และกุหลาบสมัยใหม (MODERN ROSE) เรียกวา Modern Shrub Roses
เป็นกุหลาบที่ถือได้ว่าเป็นราชินีของกุหลาบ เนื่องจากมีกลิ่นหอม กลีบดอกหนา บางพันธุมีถึง 100 กลีบ ในดอกเดียว ซึ่งกําลังเปนที่นิยมของตางประเทศ ปจจุบันมีทั้งชนิดพุม (Shrub) และชนิดเลื้อย
(Climber) และเป็นกุหลาบที่มีราคาเเพงที่สุดอีกด้วย

Keyword : สีชมพู-พีช-โอลด์โรส

สั่งซื้อสินค้า

จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ : * กรุณาระบุจำนวนที่ต้องการ